psí
CENTRUM
PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE
Kysucké Nové Mesto


Telefón:
0908 709 992
0908 909 830
041/421 21 76
E-mail:
poradna.kysuca@gmail.com

pppknm@stonline.sk

specped.kysuca@gmail.com

IČO: 37901273
Peniaze nám môžete darovať na účet vedený v štátnej pokladnici
č. účtu: 7000 12 27 98 / 8180
Stránka bola zobrazená 167 krát