Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY, ZMLUVY

      Zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z.z.

      Dokumenty sú uložené vo formáte PDF. Ak sa na Vašom počítači nezobrazujú, nainštalujte si jeden z nasledovných programov (kliknutím na odkaz sa dostanete na stránku s inštalačným súborom).

Adobe reader Foxit reader2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012

Prehľad roku 2011
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

  1. EDENRED 1/11 1. 38810 BOZP 12/10
  2. RAABE 2/11 2. 3721876369 Internet 12/10
  3. ŠKOLA predplatné 2011 3. 2721876346 Telekomunikácie 12/10
  4. EDENRED 2/11 4. 431879 EDENRED 1/11
  5. PSYCHOPROF s.r.o. 5. 21100225 RAABE 2/11
  6. Vlastimil Hruška – PC SERVIS 6. 01311 BOZP 1/11
  7. Pastva 3/11 7. 11113414 ŠKOLA – predplatné
  8. EDENRED 3 - 11 8. 1103639 WebHouse – doména
  9. RAABE 3/11 9. 2722987038 Internet 1/11
  10. Portál 4-11 10. 0722987009 Telekomunikácie 1/11
  11. RAABE 4/11 11. 434367 EDENRED 2/11
  12. EDENRED 4-11 12. 252011 KRANKAS 1/11
    13. 4311 BOZP 2/11
    14. 6611011 Pastva 2/11
    15. 5724004246 Internet 2/11
    16. 8724004212 Telekomunikácie 2/11
    17. 01412011 KRANKAS 2/11
    18. 436019 EDENRED 3/11
    19. 21105122 RAABE 3/11
    20. Hruška PC
    21. 1018249 Portál 4/11
    22. 07311 BOZP 3/11
    23. 21107054 RAABE 4/11
    24. 438405 EDENRED 4/11
    25. 02752011 KRANKAS 3/11
    26. 5725018932 Telekomunikácie 3/11
    27. 3725018958 Internet 3/11
    28. 2011082 PSYCHOPROF