Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY, ZMLUVY

      Zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z.z.

      Dokumenty sú uložené vo formáte PDF. Ak sa na Vašom počítači nezobrazujú, nainštalujte si jeden z nasledovných programov (kliknutím na odkaz sa dostanete na stránku s inštalačným súborom).

Adobe reader Foxit reader2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011

Prehľad roku 2012
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

01. Mesto KNM 04.06.2012
01. Mesto KNM 04.06.2012
01. Mesto KNM 04.06.2012
01. EDENRED 08.01.2012 01. Solár František 26.01.2012
  02. Ives Košice 12.01.2012 02. Edenred 09.01.2012
  03. WebHouse 23.01.2012 03. Edenred 10.01.2012
  04. JURIS DAT 26.1.2012 04. Telekom 17.01.2012
  05. EDENRED 02.02.2012 05. Telekom 17.01.2012
05. Telekom 17.01.2012
05. Telekom 17.01.2012
  06. PMC 05.02.2012 06. Krankas 31.12.2012
  07. RAABE 13.02.2012 07. Mesto KNM 23.02.2012
  08. RAABE 17.02.2012 08. Solár františek 31.01.2012
  09. Code,spol.s.r.o. 27.02.2012 09. Edenred 02.02.2012
  10. EDENRED 05.03.2012 10. JurisDat 10.02.2012
  11. WebHouse 28.02.2012 11. WebHouse 13.02.2012
  12. EDENRED 05.03.2012 12. PMC 05.02.2012
  13. Arven s.r.o. 28.02.2012 13. Ives Košice 01.02.2012
    14. Telekom 03.02.2012
  15. RAABE s.r.o. 12.03.2012 15. Telekom 03.02.2012
15. Telekom 03.02.2012
15. Telekom 03.02.2012
  16. Rempo 15.03.2012 16. Krankas 06.02.2012
  17. Alza 27.03.2012 17. Edos-Pem 21.02.2012
  18. EDENRED 02.04.2012 18. Telekom 08.02.2012
  19. Verlag Dashofer 19.04.2012 19. RAABE 13.02.2012
  20. RAABE s.r.o. 02.05.2012 20. RAABE 17.02.2012
  21. RAABE s.r.o. 17.05.2012 21. Mesto KNM 23.02.2012
  22. Radoslav Polónyi 15.05.2012 22. WebHouse 06.03.2012
  23. EDENRED 04.06.2012 23. CODE 27.02.2012
  24. Portál Slovakia 31.05.2012 24. Poradca s.r.o. 01.07.2011
  25. Edenred 16.07.2012 25. Solár františek 29.02.2012
  26. Edenred 03.07.2012 26. Edenred 06.03.2012
  27. Rempo 20.07.2012 27. T-COM 03.03.2012
  28. Edenred 02.08.2012 28. Telekom 03.03.2012
28. Telekom 03.03.2012
28. Telekom 03.03.2012
  29. Code,spol.s.r.o. 10.08.2012 29. Krankas 05.03.2012
  30. RAABE 17.08.2012 30. Mesto KNM 06.03.2012
  31. Edenred 06.09.2012 31. Arven, s.r.o. 28.02.2012
  32. ARVEN s.r.o. 05.09.2012
32. ARVEN s.r.o. 05.09.2012
32. Telekom 06.03.2012
    33. REMPO Ing. Michal Timko 16.03.2012
    34. RAABE 12.03.2012
    35. Mesto KNM 06.03.2012
    36. Alza.sk 03.04.2012
    37. Solár František 31.03.2012
    38. EDENRED 02.04.2012
    39. Telekom 03.04.2012
39. Telekom 03.04.2012
39. Telekom 03.04.2012
    40. Telekom 03.04.2012
    41. Telekom 08.04.2012
    42. Verlag Dashofer 25.04.2012
    43. Mesto KNM 06.03.2012
    44. Solár František 30.04.2012
    45. Edenred 02.05.2012
    46. Telekom 03.05.2012
46. Telekom 03.05.2012
46. Telekom 03.05.2012
46. Telekom 03.05.2012
    47. Telekom 03.05.2012
    48. Telekom 07.05.2012
    49. RAABE 02.05.2012
    50. RAABE 17.05.2012
    51. Verlag Dashófer 25.04.2012
    52. Radoslav Polónyi 21.05.2012
    53. Solár František 31.05.2012
    54. Edenred 04.06.2012
    55. Telekom 03.06.2012
    56. Telekom 03.06.2012
    57. Polrtál 31.05.2012
57. Polrtál 31.05.2012
    58. Telekom 08.06.2012
    59. Solár František 30.06.2012
    60. Telekom 04.07.2012
    61. Telekom 04.07.2012
    62. Edenred 03.07.2012
    63. Ednered 16.07.2012
    64. Telekom 08.07.2012
    65. REMPO Ing.Michal TIMKO 23.07.2012
    66. Solár František 31.07.2012
    67. Edenred 02.08.2012
    68. Telekom 31.07.2012
    69. Telekom 31.07.2012
    70. Kooperativa 13.08.2012
    71. Code,spol.s.r.o. 13.08.2012
    72. Telekom 08.08.2012
    73. Solár František 31.08.2012
    74. RAABE 20.08.2012
    75. Edenred 06.09.2012
    76. Arven s.r.o. 07.09.2012
    77. Telekom 31.08.2012
    78. Telekom 31.08.2012
    79. Telekom 08.09.2012
    80. RAABE 22.08.2012
    81. Mária slotíková 24.09.2012
    82. Edenred 01.10.2012
    83. Solár františek 30.09.2012
    84. Arven s.r.o. 06.10.2012
84. Arven s.r.o. 06.10.2012
    85. Telekom 03.10.2012
    86. Telekom 03.10.2012
    87. Pro Solutions s.r.o. 12.10.2012
    88. Telekom 08.10.2012
    89. INSTAL-SP s.r.o. 24.08.2012
    90. RAABE 24.10.2012
    91. Solár František 31.10.2012
    92. Juraj Hrkút 29.10.2012
    93. Edenred 05.11.2012
    94. Telekom 03.11.2012
    95. Telekom 03.11.2012
    96. PORADCA s.r.o. 28.12.2012
    97. Telekom 08.11.2012
    98. Solár František 30.11.2012
    99. RAABE 30.11.2012
    100. Edenred 05.12.2012
    101. Telekom 03.12.2012
    102. Telekom 03.12.2012
    103. Portál 18.10.2012
    104. Pixmania.com 14.12.2012
    105. Elektrospeed, a.s. 13.12.2012
    107. Psychoprof s.r.o. 10.12.2012
    108. Psychoprof s.r.o. 10.12.2012
    109. Telekom 08.12.2012
    110. Psychodiagnostika s.r.o. 12.12.2012
    112. Bona SK s.r.o. 20.12.2012
    113. Tlačiareň Jánošík 20.12.2012
    114. Miduko s.r.o. 20.12.2012
    115. 3via, s.r.o. 19.12.2012
    116. Mária Slotiková 21.12.2012
    117. Mgr.Erika Cervenikova-NIKA 21.12.2012