Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY, ZMLUVY

      Zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z.z.

      Dokumenty sú uložené vo formáte PDF. Ak sa na Vašom počítači nezobrazujú, nainštalujte si jeden z nasledovných programov (kliknutím na odkaz sa dostanete na stránku s inštalačným súborom).

Adobe reader Foxit reader2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2012  2011

Prehľad roku 2013
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

  01. Tlačiareň Jánošík 17.01.2013 01. Solár František 01.01.2013
  02. EDENRED Slovakia s.r.o. 09.01.2013 02. Telekom 03.01.2013
  03. EDENRED Slovakia s.r.o. 05.02.2013 03. EDENRED Slovakia s.r.o. 09.01.2013
  04. RAABE s.r.o. 20.02.2013 04. Telekom 17.01.2013
  05. ---- 17.02.2013 05. Orange 09.01.2013
  06. EDENRED Slovakia s.r.o. 04.03.2013  
  07. Ives Košice 26.02.2013 07. Telekom 08.01.2013
  08. RAABE s.r.o. 13.03.2013 08. Solár František 31.01.2013
  09. EDENRED Slovakia s.r.o. 03.04.2013 09. Tlačiareň Jánošík 29.01.2013
  10. WebHouse s.r.o. 26.02.2013 10. EDENRED Slovakia s.r.o. 05.02.2013
  11. Mária Slotíková 20.03.2013 11. Telekom 03.02.2013
  12. RAABE s.r.o. 22.04.2013 12. Telekom 31.01.2013
  13. Centrum Dr.Sindelar 17.04.2013  
  14. EDENRED Slovakia s.r.o. 06.05.2013 14. Telekom 08.02.2013
  15. RAABE s.r.o. 17.05.2013 15. Mgr.Erika Červeníkova,NIKA 18.02.2013
  16. EDENRED Slovakia s.r.o. 04.06.2013 16. Orange 20.02.2013
  17. Mirsoft 19.06.2013 17. RAABE s.r.o. 21.02.2013
  18. EDENRED Slovakia s.r.o. 04.07.2013 18. Solár František 28.02.2013
  19. Eset, spol.s.r.o. 17.07.2013 19. EDENRED Slovakia s.r.o. 04.03.2013
  20. Juraj Hruboš 08.07.2013 20. IVES Košice 08.03.2013
  21. EDENRED Slovakia s.r.o. 02.08.2013 21. Telekom 28.02.2013
  22. Bona SK s.r.o. 12.08.2013 22. Telekom 28.02.2013
  23. Raabe s.r.o. 13.08.2013 23. Telekom 08.03.2013
  24. EDENRED Slovakia s.r.o. 02.09.2013 24. RAABE s.r.o. 13.03.2013
  25. Mária Slotíková 21.08.2013 25. Orange 20.03.2013
  26. EDENRED Slovakia s.r.o. 04.10.2013 26. Solár František 31.03.2013
  27. Mária Slotíková 04.10.2013 27. EDENRED Slovakia s.r.o. 03.04.2013
  28. RAABE s.r.o. 17.10.2013 28. WebHouse s.r.o. 09.04.2013
  29. EDENRED Slovakia s.r.o. 05.11.2013 29. Telekom 03.04.2013
  30. Vlastimil hruška 28.11.2013 30. Telekom 03.04.2013
  31. EDENRED Slovakia s.r.o. 02.12.2013 31. Telekom 08.04.2013
  32. EUROLINE Computer, s.r.o. 09.12.2013 32. Mária Slotíková 17.04.2013
  33. RAABE s.r.o. 29.11.2013 33. RAABE s.r.o. 22.04.2013
  34. Tlačiareň Jánošík 28.11.2013 34. Orange 04.04.2013
  35. Self Creation, s.r.o. 11.12.2013 35. Solár František 30.04.2013
  36. EUROLINE Computer, s.r.o. 11.12.2013 36. Counseling s.r.o. 28.04.2013
  37. Elektrosped, a.s. 12.12.2013 37. EDENRED Slovakia s.r.o. 06.05.2013
  38. Stavbyt 16.12.2013 38. Orange 09.05.2013
  39. Juraj Hruboš 16.12.2013 39. Telekom 08.05.2013
  40. SOŠ drevárska a stavebná 16.12.2013 40. Telekom 03.05.2013
  41. Regino 16.12.2013 41. Telekom 06.05.2013
  42. Konika Minolta 17.12.2013 42. Mesto KNM 16.05.2013
  43. MOMILand, s.r.o. 16.12.2013 43. RAABE s.r.o. 17.05.2013
  44. Konika Minolta 16.12.2013 44. EDENRED Slovakia s.r.o. 04.06.2013
  45. BONA 17.12.2013 45. Solár František 31.05.2013
  46. Mária Stolíková 17.12.2013 46. Telekom 03.06.2013
    47. Telekom 03.06.2013
    48. Telekom 08.05.2013
    49. Telekom 03.05.2013
    50. Mirsoft 06.05.2013
    51. Solár František 30.06.2013
    52. EDENRED Slovakia s.r.o. 08.07.2013
    53. Telekom 30.06.2013
    54. Telekom 30.06.2013
    55. Orange 09.07.2013
    56. Telekom 08.07.2013
    57. Eset 19.07.2013
    58. Juraj Hruboš 19.07.2013
    59. EDENRED Slovakia s.r.o. 02.08.2013
    60. Solár František 31.07.2013
    61. Telekom 03.08.2013
    62. Telekom 03.08.2013
    63. Kooperativa 01.07.2013
    64. Orange 09.08.2013
    65. Telekom 08.08.2013
    66. Bona SK sro 15.08.2013
    67. RAABE s.r.o. 16.08.2013
    68. Solár František 30.08.2013
    69. Telekom 31.09.2013
    70. Telekom 31.09.2013
    71. EDENRED Slovakia s.r.o 02.09.2013
    72. Mária Slotíková 03.09.2013
    73. Orange 09.09.2013
    74. Telekom 08.09.2013
    75. Solár František 30.09.2013
    76. EDENRED Slovakia s.r.o 04.10.2013
    77. Mária Slotíková 04.10.2013
    78. Telekom 30.09.2013
    79. Telekom 30.09.2013
    80. Orange 09.10.2013
    81. Telekom 08.10.2013
    82. RAABE s.r.o. 17.10.2013
    83. Solár František 31.10.2013
    84. EDENRED Slovakia s.r.o. 05.11.2013
    85. Telekom 31.10.2013
    86. Telekom 31.10.2013
    87. Orange 09.11.2013
    88. Telekom 08.11.2013
    89. Vlastimil Hruška 29.11.2013
    90. EDENRED Slovakia s.r.o 02.12.2013
    91. EUROLINE Computer, s.r.o. 10.12.2013
    92. Tlačiareň Jánošík 02.12.2013
    93. Solár František 30.11.2013
    94. RAABE s.r.o. 29.11.2013
    95. Telekom 03.12.2013
    96. Telekom 03.12.2013
    97. Orange 05.12.2013
    98. Self Creation, s.r.o. 11.12.2013
    99. EUROLINE Computer, s.r.o. 20.12.2013
    100. Elektrospeed a.s. 19.12.2013
    101. Stavbyt 30.12.2013
    102. Telekom 08.12.2013
    103. Jurah Hruboš 16.12.11.2013
    104. Stred.odb.škola drev. a stavebná 16.12.2013
    105. Ing.Tomáš Páleník 16.12.2013
    106. Konica Minolta 20.12.2013
    107. NOMiland, s.r.o. 17.12.2013
    108. Konica Minolta 17.12.2013
    109. Bona SK s.r.o. 17.12.2013
    110. Mária Slotíková 18.12.2013