Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY, ZMLUVY

      Zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z.z.

      Dokumenty sú uložené vo formáte PDF. Ak sa na Vašom počítači nezobrazujú, nainštalujte si jeden z nasledovných programov (kliknutím na odkaz sa dostanete na stránku s inštalačným súborom).

Adobe reader Foxit reader2024  2023  2022  2021  2020  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

Prehľad roku 2018

Prehľad faktúr roku 2018 vo formáte PDF

Prehľad objednavok roku 2018 vo formáte PDF

Prehľad zmlúv roku 2018 vo formáte PDF